Portfolio / Simon Berggren

150327

Ett urval av tidigare produktioner inom webb och print. Kontakta mig!           

rewot.se
Rewot.se
Responsiv/mobilanpassad WordPress-webbplats.

Yxhult
Yxhult.se
Responsiv/mobilanpassad WordPress-webbplats.

Nerdonomics bokNerdonomics A3-affischer

Nerdonomics

Företagarna

Företagarna

Referenser från min anställning på Företagarna.

Maximal Assistans
Maximalassistans.se
Webbplats, pågående projekt – responsiv/mobilanpassad landningssida (WordPress).


stortorgetsgynekologmottagning.sesgm-ipad-smartphone
Stortorgetsgynekologmottagning.se
Responsiv/mobilanpassad landningssida.
jgroth.se
Jgroth.se
Flash/Actionscript (2007)
elinhornfeldt.com
Elinhornfeldt.com
Flash/Actionscript (2007)
mbp-nordvik
Boihogakusten.se
(ej längre aktiv)

Webbplatsprojekt – EpiServer

Under min anställning på Medborgarskolan i Stockholm var jag mycket involverad i ett större webbprojekt, där dessa tre EpiServer-webbplatser togs fram i samarbete med extern webbyrå.

JV Byggsmide AB JV Byggsmide AB
Logotyp.
NOPE logotypNope-affisch
NOPE
Logotyp och affisch för antidrogkampanj.
Trycksaker Medborgarskolan
Trycksaker Medborgarskolan
Exempel på grafisk formgivning och originalframställan av tryckt material från min tid på Medborgarskolan – jag producerade bl a kurskataloger, affischer, foldrar, annonser och roll-ups.
Affischer
Affischer
Affischer

Hem Widget 1

Detta är din första hem-widget-box. För att redigera, gå till Utseende > Widgets och välj sjätte widgeten från toppen i område sex vid namn Hem Widget 1. Rubriken är också hanterbar från Widgets.

Hem Widget 2

Detta är din andra hem-widget-box. För att redigera, gå till Utseende > Widgets och välj sjunde widgeten från toppen i område sju vid namn Hem Widget 2. Rubriken är också hanterbar från Widgets.

Hem Widget 3

Detta är din tredje hem-widget-box. För att redigera, gå till Utseende > Widgets och välj åttonde widgeten från toppen i område åtta vid namn Hem Widget 3. Rubriken är också hanterbar från Widgets.
Simon Berggren, Pontonjärgatan 10, 112 22 Stockholm
0704-41 22 52
info@simonberggren.se

Scrolla till topp
Simon Berggren, Pontonjärgatan 10, 112 22 Stockholm
0704-41 22 52
info@simonberggren.se
Scrolla till topp